e-mail this page

A Spiritual Note
(Edition 105):

A Weekly Message on the Islamic Faith in English and Dutch

Published every Friday by the
Institute for Islamic Studies & Publications, Suriname


June 22, 2007 (Jumada Al-Thani 7, 1428)

Assalamu alaikum (peace be upon you).

The Importance of Good Company (English Edition):

Not everyone has a good influence on you. Some people will bring out negatives in you and because of their influence you can become estranged from your inner beauties. Such people, by appealing to the negatives within you, can turn you into an egoist. These people are of doubtful value and if you listen to them, you will fall into a shallow, flat way of life.

Some people may also depress you, take away your vitality and your belief in the good. These are cynical people who do not see the sense of anything and are sarcastic about everything. They reject even the dearest and most elevated things, pulverising everything with their omnipresent criticism. To be in contact with them is infectious. You think and speak like them without being aware of it. It is better to avoid such people or they can blemish you.

Fortunately though, there are other types of people — people who will have a beneficial effect on you; people who remind you of your true destination in a conscientious way; people who will inspire you to utilise your positive qualities optimally.

Seek out these people or make sure that they can find you. They have the best intentions with regard to you. As negative and pernicious as the others are, these people are heart-warming and affirmative. They are a source of light to you, and growth — growth in humaneness. You will become better and purer by their grace.

"And keep thyself with those who call on their Lord morning and evening desiring His goodwill, and let not thine eyes pass from them, desiring the beauties of this world’s life. And follow not him whose heart We have made unmindful of Our remembrance, and he follows his low desires and his case exceeds due bounds" (Quran, 18:28).

Sources:

Zo mooi als je bent (Hans Bouma, Dutch book)

The Holy Quran (Translation of Maulana Muhammad Ali)

Het belang van goed gezelschap (Dutch Edition):

Niet iedereen heeft een even goede invloed op je. Van bepaalde mensen word je psychisch duidelijk minder. Door hun toedoen vervreemd je van je innerlijke pracht. Zulke mensen appelleren aan het negatieve in je. Zij kunnen een egoïst van je maken. Mensen met een uiterst dubieus waardepatroon, dat zijn het. Luister je naar hen, dan verval je tot een wel heel oppervlakkige, platte manier van leven.

Mensen kunnen je ook deprimeren, je vitaliteit, je geloof in het goede van je wegnemen. Cynische mensen. Mensen die nergens de zin van inzien. Met alles drijven ze de spot. Alles, ook het liefste, het meest verhevene, wijzen ze af, verpulveren ze met hun nietsontziende kritiek. Contact met hen is besmettelijk. Je denkt en praat zomaar met hen mee. Zulke mensen - je kan liever bij hen uit de buurt blijven. Ze bederven je.

Maar gelukkig zijn er ook andere mensen. Mensen die een weldadig effect op je hebben. Mensen die je attent herinneren aan je ware bestemming. Mensen die je inspireren je positieve kwaliteiten optimaal te benutten.

Zoek deze mensen op, of laat je door hen vinden. Ze hebben het beste met je voor. Zo ontwrichtend en verkillend als die anderen zijn, zo bevestigend en verwarmend zijn deze. Ze betekenen licht voor je, groei - groei in humaniteit. Mooier, zoveel mooier word je van hen.

"En houd degenen gezelschap die ’s ochtends en ’s avonds hun Heer aanroepen op zoek naar Zijn welwillendheid, en laat jouw ogen niet van hen afdwalen op zoek naar de schoonheid van dit wereldse leven. En volg niet degene van wie Wij het hart onachtzaam hebben gemaakt voor Onze gedenkenis, en hij volgt zijn lage verlangens en zijn geval overschrijdt de grenzen" (Koran, 18:28).

Bronnen:

Zo mooi als je bent (Hans Bouma)

De Heilige Koran (vertaling van Maulana Muhammad Ali)

Quranic quotations in the Notes are from the English Translation of the Holy Quran by Maulana Muhammad Ali, which can be read online.

Archive:
Ahmadiyya Anjuman Isha'at-e-Islam Lahore © 1999–2012
[Lahore Ahmadiyya Movement in Islam]
aaiil.org | muslim.sh | ahmadiyya.ws | islam.lt