e-mail this page

A Spiritual Note
(Edition 104):

A Weekly Message on the Islamic Faith in English and Dutch

Published every Friday by the
Institute for Islamic Studies & Publications, Suriname


June 15, 2007 (Jamadi ul-Awwal 29, 1428)

Assalamu alaikum (peace be upon you).

Freedom for, and Protection of Children (English Edition):

On June 12, International Day against Child Labour was commemorated. As children are the future of a nation, the whole society is responsible for their wellbeing. It is understandable that many parents have financial problems to such extent that they see no other option then getting their children to work in order to earn a living. But, it is a pity that (rich) companies use this situation for their own benefit; they exploit such children for only a small reward and thus take away their valuable time for growing and playing.

Trading of children and prostitution are, of course, also not tolerable. Children who are forced or misled to such activities in their younger years often enough live in a loveless environment, are malformed from a young age, and they do not have the freedom to develop their own growth, capacities and talents. Moreover, the impression occurs that children’s will is not important, and that the life of work and prostitution - among other things - is the only life they can have. Their soul, their inspiration, are killed out of fear for poverty.

Fear of poverty is also used as a reason that children should learn more and more at school in their younger years. They are taught from very early to perform well in the production process. Often enough, too little attention is paid to the unique personality of the children, with the negative consequences resulting.

Children adhere to the opinion of their parents, teachers, and elders in particular. It is, therefore, the task of the whole community, and in particular the parents and the teachers, to provide them with a safe and loving environment, so that they can discover and develop their own unique talents. The society should support the poor with honest work and wise advice. In this way, our children can grow up in a safe and sound manner, and become their own unique personality within the society. It is up to us.

"And kill not your children for fear of poverty — We provide for them and for you. Surely the killing of them is a great wrong" (Quran, 17:31).

Sharda Ahmadali-Doekhie, BSc.

Vrijheid voor, en bescherming van kinderen (Dutch Edition):

Op 12 juni 2007 j.l. was het de internationale dag tegen kinderarbeid. Daar kinderen de toekomst zijn van een land, is de hele gemeenschap verantwoordelijk voor hun welzijn. Het is begrijpelijk dat sommige ouders het financieel zo moeilijk hebben dat zij geen andere optie zien dan hun kinderen aan het werk te zetten om brood op tafel te krijgen. Maar erger is het dat (rijke) bedrijven dit tot hun voordeel gebruiken, en voor een karig loontje de kinderen hun groei- en speelruimte ontnemen.

Ook kinderhandel en prostitutie van minderjarigen is ontoelaatbaar. Kinderen die gedwongen of misleid worden tot zulke zaken, vaak in een liefdeloze omgeving, worden al vroeg geestelijk misvormd en zijn niet vrij om hun eigen groei, vermogens en talenten tot uitdrukking te brengen. Bovendien wordt er een indruk geplaatst in de kinderen dat hun eigen wil niet belangrijk is, dat dit het enige leven is dat zij kunnen leiden, een hard leven. Hun ziel, hun bezieling wordt gedood uit vrees voor armoede.

Angst voor armoede is ook een veel gehoorde reden dat kinderen steeds vroeger naar school moeten, steeds meer uit het hoofd moeten leren, en zodoende worden geconditioneerd om in het arbeidsproces mee te kunnen draaien. Vaak wordt er weinig aandacht besteed aan de individualiteit van het kind met dezelfde gevolgen als hierboven genoemd.

Kinderen hechten veel waarde aan de meningen van ouders, leraren en ouderen in het algemeen. Het is daarom de taak van de hele gemeenschap en in het bijzonder de ouders en het onderwijs om het kind een veilige en liefdevolle ruimte aan te bieden, zodat ze zichzelf en de talenten die ze hebben kunnen ontdekken en verder ontwikkelen. Hierbij zal de gemeenschap de minder bedeelden moeten ondersteunen met eerlijk betaald werk en met wijze raad. Zo kunnen onze kinderen veilig opgroeien en werkelijk iets unieks worden in de maatschappij. Het is aan ons...

"En dood jullie kinderen niet uit angst voor armoede — Wij voorzien voor hen en voor jullie. Het doden van hen is waarlijk een groot kwaad" (Koran, 17:31).

Drs Sharda Ahmadali-Doekhie

Quranic quotations in the Notes are from the English Translation of the Holy Quran by Maulana Muhammad Ali, which can be read online.

Archive:
Ahmadiyya Anjuman Isha'at-e-Islam Lahore © 1999–2012
[Lahore Ahmadiyya Movement in Islam]
aaiil.org | muslim.sh | ahmadiyya.ws | islam.lt