e-mail this page

A Spiritual Note
(Edition 99):

A Weekly Message on the Islamic Faith in English and Dutch

Published every Friday by the
Institute for Islamic Studies & Publications, Suriname


May 11, 2007 (Rabi al-Thani 24, 1428)

Assalamu alaikum (peace be upon you).

Our Transient and our Everlasting Goals (English Edition):

With progress of time there is no doubt that man has conquered his outer world but unfortunately he has totally neglected the more important inner world, which is the prime cause for the present state of affairs. We must take care of the great gifts that God has so lovingly given to us. They are our body, mind and soul. How much time do we ever give to nourish these wonderful gifts? We have all along neglected them, taken them for granted and in an illusion have spent a life time running after toys like money, position and power. If we will only realise the transient nature of all these things that we are so desperate for, we would stop madly chasing them.

Happy is the man who may desire anything, prefers few things, but needs nothing.

Let us look back at our own lives. What happened to the cycle that as children we possessed and admired so much? Toys? Bicycles? Scooters? Cars? And what happened to them as we grew up? Our love and possessiveness for them slowly disappeared with time and growth. When we realise that we are made for bigger things, our desire for small toys just drop off.

Likewise, at some point in time, we will realise that this life was not more than "a love of desires, of women and sons and hoarded treasures of gold and silver and well-bred horses and cattle and tilth." These are only the provision of the life of this world, as the Quran teaches us in 3:14, and the verse continues by stating: "And Allah - with Him is the good goal (of life)."

We should try to life in such a way that we are aware of the transience of worldly things, and that we should strive for those goals which will be lasting.

Sources:

Be the God you are (Dr. K. Bhujang Shetty)

The Holy Quran (Translation of Maulana Muhammad Ali)

Onze Vergankelijke en onze Blijvende Doelen (Dutch Edition):

Er bestaat geen twijfel over dat de mens zijn uiterlijke wereld heeft veroverd, maar helaas zijn innerlijke wereld, die belangrijker is, totaal heeft verwaarloosd. En dat is de belangrijkste oorzaak van de huidige stand van zaken op vele gebieden. We dienen zorg te dragen voor de grote geschenken die God met zoveel liefde aan ons heeft gegeven: ons lichaam, geest en ziel. Hoeveel tijd besteden wij aan het onderhouden van deze prachtige geschenken? We hebben deze totaal verwaarloosd, hen als vanzelfsprekend beschouwd en we zijn een leven lang bezig geweest met het najagen van zaken als geld, positie en macht. Als we de vergankelijkheid van dit alles zouden beseffen, zouden we ze niet meer als gekken najagen.

Gelukkig is hij die alles wenst, slechts enkele dingen op prijs stelt, maar niets nodig heeft.

Laten we terugkijken naar ons eigen leven. Wat gebeurde er met de cyclus van goederen die we als kind hadden, waar we zo ontzettend blij mee waren? Speelgoed? Fietsen? Scooters? Auto's? En wat gebeurde er met dit alles naarmate we ouder werden? Onze liefde en bezitterigheid hiervoor verdween geleidelijk aan. Als we ons realiseren dat we voor grotere zaken zijn geschapen, verdwijnt ons verlangen voor het kleine speelgoed.

Evenzo zullen we ons op gegeven moment realiseren dat dit leven niet meer was dan "liefde voor verlangens, voor vrouwen en zonen en verzamelde schatten van goud en zilver en goed gefokte paarden en vee en bouwland." Maar zoals de Koran vermeldt in 3:14, is dit alles slechts de voorziening voor het leven in deze wereld, en het vers vervolgt met te zeggen: "En Allah — bij Hem ligt het goede doel (van het leven)."

Laten wij proberen op zodanige wijze te leven dat wij ons bewust zijn van de vergankelijkheid van wereldse zaken, en dat we streven naar die doelen die blijvend van aard zijn.

Bronnen:

Be the God you are (Dr. K. Bhujang Shetty)

The Holy Quran (vertaling van Maulana Muhammad Ali)

Quranic quotations in the Notes are from the English Translation of the Holy Quran by Maulana Muhammad Ali, which can be read online.

Archive:
Ahmadiyya Anjuman Isha'at-e-Islam Lahore © 1999–2012
[Lahore Ahmadiyya Movement in Islam]
aaiil.org | muslim.sh | ahmadiyya.ws | islam.lt