e-mail this page

A Spiritual Note
(Edition 98):

A Weekly Message on the Islamic Faith in English and Dutch

Published every Friday by the
Institute for Islamic Studies & Publications, Suriname


May 4, 2007 (Rabi al-Thani 17, 1428)

Assalamu alaikum (peace be upon you).

To Deal with Criticism (English Edition):

"When you received it on your tongues and spoke with your mouths that of which you had no knowledge, and you deemed it a trifle, while with Allah it was serious" (Quran, 24:15).

Whenever someone rises head and shoulders above his fellow man, he quickly becomes the target for the jabs and jibes of jealous lesser men. Criticism can be very painful, especially when it comes from those who are closest to us. In the long run, however, it does much more harm to the one criticizing than it does to the one being criticized. Furthermore, criticism only destroys us if we allow it to.

If we are being criticized and the criticism is valid, we need to be big enough to accept the criticism and make necessary changes to correct where we have been wrong.

On the other hand, if the criticism is unjust, we need to realize (though easier said than done) that the more secure we become within ourselves, the less others' criticism will bother us. In such cases I like what another has said, "What you think of me is none of my business."

To conclude, a verse from the Quran:

"And let not their speech grieve thee. Surely might belongs wholly to Allah. He is the Hearer, the Knower" (10:65).

Souces:

* Richard Innes, on www.divinehumanism.org
* The Holy Quran (Translation of Maulana Muhammad Ali)

Omgaan Met Kritiek (Dutch Edition):

"Toen jullie het op jullie tongen ontvingen en met jullie monden spraken over datgene waar jullie geen weet van hadden, en jullie dat een kleinigheid vonden, terwijl Allah het ernstig vond" (Koran, 24:15).

Wanneer iemand met kop en schouders boven zijn medemensen uitsteekt, wordt hij al snel het doelwit van spotternijen en gemene opmerkingen van jaloerse mensen, die dat niveau niet hebben kunnen bereiken. Kritiek kan erg pijnlijk zijn, vooral wanneer het komt van degenen met wie we nauw contact hebben. Echter heeft kritiek op lange termijn meer nadelen voor degene die het uit, dan voor degene die het doelwit is. Verder kan kritiek ons alleen maar treffen, als wij dat toestaan.

Als we terecht bekritiseerd worden, moeten we groot genoeg zijn om dit te accepteren en de nodige veranderingen aan te brengen op de punten waarin wij verkeerd waren.

Anderzijds, als de kritiek onterecht is, moeten we ons realiseren (hoewel makkelijker gezegd dan gedaan) dat hoe meer vertrouwen we hebben in onszelf, hoe minder invloed kritiek van anderen op ons zal hebben. In zulke gevallen is het volgende van toepassing: "Hoe jij over mij denkt kan mij niets schelen."

Tot slot een vers uit de Koran:

"En laat hun woorden jou niet bedroeven. De macht behoort waarlijk geheel aan Allah. Hij is de Hoorder, de Weter" (10:65).

Bronnen:

* Richard Innes op www.divinehumanism.org
* The Holy Quran (vertaling van Maulana Muhammad Ali)

Quranic quotations in the Notes are from the English Translation of the Holy Quran by Maulana Muhammad Ali, which can be read online.

Archive:
Ahmadiyya Anjuman Isha'at-e-Islam Lahore © 1999–2012
[Lahore Ahmadiyya Movement in Islam]
aaiil.org | muslim.sh | ahmadiyya.ws | islam.lt