e-mail this page

A Spiritual Note
(Edition 93):

A Weekly Message on the Islamic Faith in English and Dutch

Published every Friday by the
Institute for Islamic Studies & Publications, Suriname


March 30, 2007 (Rabi al-Awwal 12, 1428)

Assalamu alaikum (peace be upon you).

Religion as a Goal (English Edition):

We often identify ourselves with titles like Muslim, Hindu, Jew, Christian, Buddhist, etc. Most believers strictly follow the laws prescribed by their religions, but when they don't, for whatever reason, they suffer feelings of guilt (and fear of God's punishment), and in some countries they may be punished, or expelled from the community.

The way in which followers of different religions treat one another varies. If circumstances are good, they may live in peace and harmony, but in many countries religions cause arrogance, aggression, fear, and war, for many years already.

It often happens that our striving to become good Muslims, Jews, Christians, etc. is so limited that we forget how to be good human beings.

Those who have made the outer rituals of their religion as their main goal in life can be compared with the one who has an oyster in his hand, not knowing the value of the pearl that is inside.

The main reason that prophets and other holy people came to this world was to teach people how to be righteous. The main goal for God's guidance in different times and to different people is to show the followers how they themselves can be in contact with God. The holy books are just a means to know and recognize God, the Most High, Who created us, guides us, maintains us, and Who really loves us. They lead us to our real self, and thus to God:

"He who knows himself, knows God " (Hadith).

Originally, religions were intended to keep man in, or bring him back to, the right physical, mental, and spiritual state, and so recognise and receive guidance from God.

It is not at all wrong to belong to a particular religious group, but we should be aware that religious ceremonies are only a means, and that the real goal is to become one with God and to realise the Divine qualities, both inward and outward.

Those who are able to taste only a little of God's mercy and love will know that it is not possible that God is only watching how many penalty points we earn for each sin. On the contrary, we receive many wonderful opportunities to learn from our mistakes, to become more sincere and joyful human beings, and to share this feeling with everyone around us, regardless of their religion.

We all are residents of one world, under one sky; we all receive the same rain and we breathe the same air. We were all born as human beings; we should do our utmost to remain human and to develop ourselves in a positive way.

Religie als Doel (Dutch Edition):

Moslim, Hindoe, Jood, Christen, Boeddhist, etc. zijn allemaal namen waarmee grote groepen mensen zich identificeren. Men volgt strikt alle wetten die de godsdienst voorschrijft, en bij het om welke reden dan ook niet naleven van deze wetten zit men vaak met schuldgevoelens (angst voor de straf van God); in sommige landen wordt men gestraft of zelfs uit de gemeenschap gezet.

De manier waarop aanhangers van verschillende godsdiensten met elkaar omgaan is van uiteenlopende aard. Als het meezit kunnen ze vredig naast elkaar bestaan of met elkaar leven, maar in vele landen zijn deze godsdiensten sinds jaar en dag aanleiding tot grote agressie, angst, arrogantie en oorlog.

Kortom: men is zo bezig een goede moslim, jood, christen, enz. te zijn, dat men vergeet werkelijk mens te zijn.

Degenen die de uiterlijke rituelen van hun religie tot enig doel in hun leven gemaakt hebben, zijn te vergelijken met iemand die een oester in zijn hand heeft maar zich niet bewust is van de prachtige kostbare parel die zich daar binnenin bevindt.

Het enig doel waarmee zoveel profeten en andere heiligen op aarde zijn gekomen, is om mensen te leren hoe ze werkelijk een oprecht mens kunnen zijn. Het enige doel waarom er leiding van God in verschillende tijden en naar verschillende volkeren is gekomen, is om de mens te wijzen hoe zelf met God in contact te komen. De heilige boeken zijn slechts een middel om God, de Allerhoogste Die ons schept, leidt, begeleidt, onderhoudt en Die werkelijk van ons houdt, zelf te leren (her)kennen. Ze leiden ons naar onze eigen ware aard en daarmee naar God:

"Wie zichzelf kent, kent God " (Hadies).

Godsdiensten zijn oorspronkelijk bedoeld om de mens in de juiste vorm (lichamelijk, mentaal, spiritueel) te houden of terug te brengen, voor het kunnen herkennen en ontvangen van Gods Leiding.

Het is geenszins verkeerd om naar eigen verkiezen bij een godsdienstgroep te behoren, maar men moet zich ervan bewust zijn en blijven dat dit slechts een middel is en dat het doel hiervan de ontmoeting met God is, en daarna de verwezenlijking van het Goddelijke, zowel innerlijk als uiterlijk.

Wie ook maar een klein beetje kan proeven van Gods Genade en Liefde, zal meteen weten dat het niet mogelijk is dat God alleen maar zit te kijken hoeveel strafpunten wij verdienen voor elke zonde. Integendeel worden ons steeds nieuwe, prachtige, leerrijke kansen geboden om een oprechter en vreugdevoller mens te worden en dit uit te stralen naar een ieder om ons heen, ongeacht zijn of haar godsdienst.

We zijn allemaal bewoners van één aarde, onder één hemel, er valt één regen, en we ademen één lucht. We zijn geboren als mensen, laten wij dat blijven en ons op een positieve wijze verder ontwikkelen.

Quranic quotations in the Notes are from the English Translation of the Holy Quran by Maulana Muhammad Ali, which can be read online.

Archive:
Ahmadiyya Anjuman Isha'at-e-Islam Lahore © 1999–2012
[Lahore Ahmadiyya Movement in Islam]
aaiil.org | muslim.sh | ahmadiyya.ws | islam.lt