Our Motto : 'In-Allah-ha-Ma'anaa' ("Be not grieved, for surely Allah is with us." - The Holy Quran 9:40). We find spiritual strength, courage and comfort, in the times of trials and  hardships, from this Divine Quranic revelation that descended upon the pure heart of the Holy Prophet Muhammad (may Allah's peace and blessings be upon him), so as to console and compose him during one of the most perilous moments of his life. <Please click the 'Our Motto' link on our homepage for more details>

The Lahore Ahmadiyya Movement for the Propagation of Islam (A.A.I.I.L. - Ahmadiyya Anjuman Isha'at-e-Islam Lahore)

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian (the Founder of the Ahmadiyya Movement; the Mujaddid (Reformer) of the 14th Century Hijrah; and, the Promised Messiah and Mahdi) <Please read his biography in the 'Biography' section>

Please click here to SUBSCRIBE to this site!

Please click here to SEARCH this site!

list

Home

What's New

* ISLAM:

Allah

Prophet Muhammad (pbuh)

Other Religions

My 1st Muslim Site for Children

Accusations Answered

Becoming a Muslim

* THE LAHORE AHMADIYYA MOVEMENT:

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian

Joining Our Movement

What Others Say About Us

Our Foreign Missions & Contact Info

Accusations Answered

News & Info

Other Ahmadiyya Sites

Photos

Qadiani Beliefs Refuted

* LITERATURE:

Quran

Hadith

Books

Articles & Magazines

Auto(biographies)

True Stories

Prayers

Poems

Dreams, Visions & Prophecies

Glossary

Questions & Answers

Sounds

Videos

* OTHER LANGUAGES and BRANCH WEBSITES:

Arabic

Dutch [Netherlands]

Dutch [Suriname]

French

German

India [Hindi/Urdu]

Indonesian

Italian

Persian

Punjabi

Spanish

Trinidad

UK

Urdu

* MISC.:

Muslim Names

Muslim Prayer Times

Quizzes

Screen Savers

Wallpapers

FREE E-mail Accounts:
name@ahmadiyya.ws
name@muslim.sh
name@islam.lt

* Click to:

[1] 'Subscribe' to this site!

[2] 'Recommend' this page to a friend!

[3] 'Search' this site!

[4] 'Send a Greeting Card'

 


* FREE CDs *

..


The Suriname / Dutch Section > An-Nur (Suriname's Official Quarterly Periodical) > De Afscheidspreek van de Heilige Profeet Muhammad (pbuh)


De Afscheidspreek van de Heilige Profeet Muhammad (pbuh):


Printer-friendly Version

"Alle lof komt Allâh toe. Wij prijzen Hem. Wij zoeken Zijn hulp en vergeving en wij wenden ons tot Hem. We zoeken onze toevlucht tot Allâh van het kwaad in onszelf en van de kwade gevolgen van onze eigen daden. Niemand kan misleid worden als Allâh hem leidt en er is niemand die goed geleid kan worden als Hij hen op een dwaalspoor zet. Ik getuig dat er geen god is behalve Allâh, zonder deelgenoot. Ik getuig dat Muhammad Zijn dienaar en Zijn boodschapper is.

Ik raad u aan, dienaren van Allâh, om Hem te gedenken en ik spoor u aan om Hem te gehoorzamen.

O mensen, luister naar mij want ik heb een boodschap voor u, want ik weet niet wanneer ik weer de gelegenheid zal krijgen om u na dit jaar op deze plaats te ontmoeten.

O mensen, waarlijk jullie leven, jullie bezit en jullie eer zijn heilig en onschendbaar voor jullie tot jullie voor jullie Heer verschijnen, zoals deze dag, deze maand en deze stad heilig voor jullie zijn. Jullie zullen zeker jullie Heer ontmoeten en Hij zal jullie over jullie daden ondervragen. Heb ik de boodschap overgebracht? O Heer, wees mijn getuige!

Daarom moet ieder die wat in bewaring heeft gekregen het teruggeven aan degene, die het hem heeft toevertrouwd.

Weet, dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen misdaden. De zoon is niet verantwoordelijk voor de misdaden van zijn vader en de vader is niet verantwoordelijk voor de misdaden van zijn zoon.

O mensen, luister naar mijn woorden en zorg dat je ze goed begrijpt. Jullie moeten weten dat de Muslim de broeder is van de Muslim en dat de Muslims een broederschap vormen. Niets van zijn broeder is voor een Muslim toegestaan, behalve wat hij hem zelf toestaat. Daarom moeten jullie jezelf geen onrechtvaardigheid aandoen en jezelf niet onderdrukken. O Heer, heb ik de boodschap overgebracht?

Ziedaar, alle onwetendheid is onder mijn voeten neergelegd. Het bloed van de wraakacties van de (pre-Qur’ânische) dagen van onwetendheid zijn kwijtgescholden.

O mensen, waarlijk de satan is teleurgesteld, omdat hij ooit in jullie land is aanbeden. Maar hij is gelukkig dat hij door jullie daden, die jullie als kleinigheden beschouwen, gehoorzaamd wordt. Let daarom in jullie godsdienst op hem.

Waarlijk, ik heb bij u iets duidelijks achtergelaten en als jullie je daaraan vasthouden zullen jullie nooit verdwalen – dit is het Boek van Allâh en het voorbeeld (de sunna) van Zijn boodschapper.

(De toespraak werd de volgende dag in Minâ vervolgd)

O mensen, wees jullie van Allâh bewust. En zelfs als een verminkte Abessijnse slaaf jullie leider wordt, luister dan naar hem en gehoorzaam hem, zolang hij het Boek van Allâh instelt en het uitvoert.

Luister naar mij. Aanbid uw Heer en Onderhouder, verricht uw vijf dagelijkse salât. Vast jullie maand (de Ramadân). Maak de bedevaart naar jullie Huis (de Ka’aba) in Mekka.

Betaal gewillig van jullie bezit de zakât en doe alles wat ik jullie beveel. Dan zullen jullie het Paradijs van jullie Heer en Onderhouder binnentreden.

Waarlijk, jullie zullen jullie Heer en Onderhouder ontmoeten en Hij zal jullie over jullie daden ondervragen. Dwaal niet op zo’n manier af, nadat ik ben weggegaan, dat sommigen de nekken van anderen omdraaien. Heb ik de boodschap overgebracht?

(De toespraak werd op de 11e en 12e Zul Hiddja vervolgd)

O mensen, waarlijk, jullie God en Onderhouder is één en jullie voorvader is één. Jullie stammen allemaal van Adam af en Adam is uit aarde gemaakt.

Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier; noch is de blanke man beter dan de zwarte of de zwarte beter dan de blanke man; behalve dan door het Godsbewustzijn (taqwa) dat hij verkregen heeft. Waarlijk, de edelste onder jullie is degene met de meeste taqwa. Heb ik de boodschap overgebracht?"

"Ja, o Boodschapper van Allâh," antwoordden de metgezellen.

UIT: Islam de natuurlijke weg, uitgeverij Noer te Delft, 1995

Top


The Suriname / Dutch Section > An-Nur (Suriname's Official Quarterly Periodical) > De Afscheidspreek van de Heilige Profeet Muhammad (pbuh)

footer

'E-mail' this page to a friend!


E-mail Us!
This website is designed, developed and maintained by the members of:
The
Lahore Ahmadiyya Movement for the Propagation of Islam
(
Ahmadiyya Anjuman Isha'at-e-Islam, Lahore -- A.A.I.I.L.)
and is being managed in the Netherlands.

The responsibility of the content of this website lies with the respective authors
You may print-out and spread this literature for the propagation of Islam provided our website [aaiil.org] is acknowledged

Ahmadiyya Anjuman Isha'at-e-Islam Lahore (Lahore Ahmadiyya Movement for the Propagation of Islam)

Thank you for visiting us at aaiil.org or ahmadiyya.ws or muslim.sh or islam.lt !